Profi Účtenka - obecný návod

Aktualizováno 01.01.2018

Profi Účtenka | Centrum nápovědy | Obecný návod

Základní obrazovka

Tuto obrazovku uvidíte vždy, když Profi Účtenku spustíte.


Přidané položky

Ve velkém černém poli na hlavní obrazovce vidíte položky, které jste namarkovali. U každé je její název, množství a celková cena. Pokud jste se spletli a chcete přidané zboží smazat, klikněte na tlačítko se symbolem popelnice. Najdete ho u každé položky, kterou jste namarkovali.

Když kliknete na konkrétní vloženou položku, můžete připsat libovolnou poznámku. Třeba sériové číslo nebo informaci o prodeji zboží s vadou. Tiskárna tento text vytiskne na účtence.


Funkční klávesy

Funkční klávesy mají oranžovou barvu a umožňují jednoduše používat různé funkce. Mění se podle toho, kde se právě nacházíte.

Ceník – Stiskem tlačítka vstoupíte do ceníku.

Hledat – Potřebujete rychle najít konkrétní položku? Klikněte na klávesu, napište požadované zboží a Profi Účtenka vám ho fulltextově vyhledá. Ani se nemusíte obtěžovat s psaním háčků, čárek a malých nebo velkých písmen. Aplikace vyhledá zboží i bez toho.

Další užitečnou funkcí je vyhledávání pomocí čárových kódů, které využijí všichni, kdo evidují na chytrém telefonu. Nejdřív si kódy naskenujete a při vytváření ceníku je vložíte k položkám v Profi Účtence nebo v iDokladu. Pak už jen foťákem v mobilu vyfotíte kódy zboží, které si zákazník vybral. Profi Účtenka podle nich na účet zapíše ty správné položky.

K využití této funkce potřebujete integrovaný fotoaparát s alespoň 5 megapixely a automatickým zaostřováním.

Vratka – Pokud zákazník reklamuje, stiskněte tlačítko Vratka a režim v záhlaví aplikace se změní na “Vratka”. Položka, kterou následně namarkujete, bude minusová.

Sleva – Pomocí klávesy otevřete dialogové okno, ve kterém zadáte výši slevy, sazbu DPH, do které se sleva započítá, a případnou poznámku. Všechny tyto údaje se vytisknou na účtence.

Funkce – Tlačítko slouží jako vstup do nabídky rychlých funkcí, ve kterých najdete vypnutí EET a tisk poslední vystavené účtenky.


Klávesy pro rychlý prodej

Klávesy s tmavě modrou barvou slouží pro rychlý prodej oblíbených položek. Uložíte si na ně až 10 druhů zboží. Stačí kliknout na prázdné tlačítko označené symbolem + a přidat zvolenou položku.

Tyto klávesy můžete využít i pro finanční prodej. To znamená, že si na klávesu nastavíte např. “zboží, 21 % DPH”. A místo uvádění konkrétního zboží budete markovat pouze tuto souhrnnou položku.

Pokud chcete uloženou klávesu vymazat, klikněte na ni a v nabídce ji smažete.


Vstup do plateb

Jestli jste dokončili markování nákupu, stiskněte zelené tlačítko PLATBY. V záhlaví aplikace se změní režim na “Platby”. Dál potom vyberete, jakým způsobem bude zákazník platit.


Numerická klávesnice

Šedé klávesy s čísly slouží k manuálnímu zadávání ceny nebo množství. Pokud chcete namarkovat například 5 kusů, stiskněte “5”, pak tlačítko “x” a zvolte vybranou položku. Při zadávání váhy postupujte stejným způsobem. Jestli prodáváte třeba 0,250 kg sýra, zadejte “0,250”, pak ”x” a nakonec vyberte typ sýra.

Tlačítkem ZRUŠIT smažete aktuálně zadaná čísla na klávesnici.


Stavová lišta

V horní části aplikace najdete stavovou lištu.

EET indikace – Ikona zeměkoule označuje stav připojení k EET. Zelená barva znamená, že je vše v pořádku.

Červená naopak signalizuje, že k EET připojení nejste (obvykle kvůli poruše internetu). Jestli během výpadku vystavujete účtenky, u zeměkoule najdete malé číslo, které vás informuje o aktuálním počtu neodeslaných účtenek. Po připojení na internet se účtenky automaticky odešlou a počítadlo se vynuluje.

Pokud je ikona šedá, EET jste sami manuálně vypnuli.

Počítadlo účtenek – Druhý údaj zleva na stavové liště označuje celkový počet vystavených účtenek.

Režim – Třetí údaj zleva vás informuje o režimu aplikace. Ty jsou celkem tři: prodej, vratka a platby.

Nastavení – Tlačítko se třemi vodorovnými čárami vpravo na liště slouží ke vstupu do nastavení.


Základní nastavení

Nyní se podíváme, jak si Profi Účtenku správně nastavit a jak pracovat se všemi funkcemi.

Firma

V této části nastavení uveďte identifikační údaje své firmy. Pokud jste plátci DPH, zatrhněte přepínač tak, aby svítil zeleně.


Účtenka

V této sekci vyplníte údaje, které budou na účtenkách.

Záhlaví prodejky – Zde uvedete název, který se bude tisknout na záhlaví dokladu – např. úhrada za fakturu nebo prodejka.

Výchozí sazba DPH – Nastavte si svou výchozí sazbu DPH. Až budete prodávat zboží, stačí namarkovat 500 Kč a stisknout tlačítko Platby. Aplikace bude automaticky počítat s výchozí sazbou DPH.

Použít rok v prefixu účtenky – Pokud využijte tuto volbu, pořadové číslo účtenky bude začínat aktuálním rokem, např. 20170000001.

Prefix čísla účtenky – Číslo vaší účtenky nemusí začínat pouze aktuálním rokem (viz předchozí volba).

Do označení si můžete doplnit i libovolná písmena. Pokud například evidujete z více zařízení, můžete si nastavit prefix “POKL2”. Hned budete z čísla dokladu vědět, že jste ho vystavili na pokladně č. 2. Účtenka pak bude mít číslo 2017POKL20000001. Prefix – tedy rok a text před pořadovým číslem účtenky – nemusíte uvádět. Pokud si ho nenastavíte, účtenka bude označená pouze číselnou řadou, např. 0000001.

Výchozí akce – Zde si zvolíte, jaká akce se má automaticky provést po uzavření účtu. Na výběr máte tisk účtenky nebo její odeslání do e-mailu, přes SMS, na WhatsApp, Viber a další. Pokud zvolíte “Zeptat se”, po uzavření účtu se vám zobrazí nabídka, ze které si další akci vyberete.

Tisknout kopii – Pokud tuto možnost povolíte, po každém vystavení účtenky se vás aplikace zeptá, jestli chcete vytisknout její kopii.

Poznámka – Na tomto místě můžete doplnit libovolný text, který se vytiskne v zápatí účtenky. Dobrou volbou je například vaše otevírací doba.


Pokladna

V pokladně najdete všechny informace o vystavených, zaevidovaných nebo neodeslaných dokladech. Na tuto stránku se dostanete přes nastavení nebo když kliknete na počítadlo účtenek v záhlaví hlavní obrazovky.


Doklady

Všechny své vystavené účtenky najdete v záložce Doklady. Účtenky jsou seřazené od nejnovější po nejstarší. Stačí kliknout na konkrétní záznam a zobrazí se vám náhled dokladu se všemi důležitými informacemi. V náhledu účtenky můžete udělat vratku, vytisknout kopii nebo účtenku elektronicky odeslat.

Tlačítko Závěrka ve spodní části obrazovky slouží k vytvoření a vytisknutí souhrnného dokladu za určité období.

Pokud stisknete tlačítko Závěrka po položkách, vytisknete si souhrnný doklad za určité období, který obsahuje detailní rozpis prodaných položek.


Zařízení

V záložce Zařízení spravujete tiskárny. Když kliknete na Přidat tiskárnu, zobrazí se vám dialog, ve kterém si zvolíte, jestli používáte bluetooth nebo wi-fi. Pak ze seznamu vyberete tiskárnu spárovanou se systémem.

Počet znaků na řádek – Zde si vyberete, kolik znaků se vytiskne na jeden řádek účtenky. Máte následující možnosti: 32, 42, 48, 52, 56 a 60. Některé typy tiskáren nepodporují všechny varianty.

Výchozí font písma – Na výběr máte mezi dvěma typy písem. Písmo A má větší znaky a hodí se k volbě 32 znaků na řádek. Písmo B je menší a dobře sedí k volbě 42 znaků na řádek. Možnost změny písma není podporovaná všemi typy tiskáren.

Tisknout bez diakritiky – Tuto volbu zatrhněte, pokud vaše tiskárna nemá českou lokalizaci a čárky a háčky jí dělají problémy.

Tisknout QR kód – Jestli chcete mít na účtence QR kód, zvolte tuto možnost. QR kód obsahuje údaje o dokladu a můžete je snadno načíst do systému, který tyto kódy podporuje.

Tisknout Epson QR kód – Tuto možnost zatrhněte, pokud máte tiskárnu Epson a chcete tisknout QR kód. Při použití jiných tiskáren tuto volbu nezapínejte.


Ceník

V záložce Ceník můžete pohodlně pracovat se svým ceníkem.

Stáhnout ceník z iDokladu – Pokud jste zvyklí používat iDoklad a máte v něm svůj ceník, je to snadné. Stačí obě aplikace synchronizovat a pomocí tohoto tlačítka si ceník stáhnete do Profi Účtenky.

Odeslat ceník do iDokladu – Pracujete s Profi Účtenkou, teď začínáte používat iDoklad a nechce se vám znovu přepisovat ceník? Tady je řešení – jednoduše si ceník z Profi Účtenky přeneste do iDokladu.

Smazat ceník – Tímto tlačítkem smažete všechny složky a položky v ceníku.


EET

Nastavení EET je v nové verzi Profi Účtenky ještě jednodušší. EET certifikát už nemusíte importovat přes změnu přípony a odeslání na e-mail. V záložce EET je nově pole pro DIČ, veškeré nastavení pro EET je tedy na jednom místě. Pokud jste DIČ už vyplnili v záložce Firma, vyplní se automaticky i tady.

EET zapnuto – Pokud všechny nebo část vašich tržeb spadají až do 3. nebo 4. vlny EET, zde můžete EET vypnout. Žádná z vystavených účtenek se pak do EET neodešle (ani po pozdějším zapnutí EET).

Režim provozu – Zde uvedete, jestli spadáte do běžného nebo zjednodušeného režimu EET.

ID provozovny – Do tohoto pole napište ID provozovny, které vám přidělil finanční úřad.

ID pokladny – Zde vyplníte identifikační číslo pokladny, toto číslo si volíte sami.

Načíst certifikát – Pomocí tohoto tlačítka importujete do aplikace EET certifikát. U zařízení na platformách Android a Windows se vám zobrazí možnost vybrat certifikát z úložiště zařízení. Pokud používáte iOS, ukáže se vám možnost importu z cloudu (iCloud, OneDrive atd.). Po úspěšném importu se zobrazí popisek Vybraný certifikát a pod ním se ukáže jeho označení. Pokud ho potřebujete smazat, klikněte na ikonu popelnice.

Heslo certifikátu – Do tohoto pole zadejte heslo (soukromý klíč), které jste použili při generování certifikátu na Daňovém portálu.

Test EET – Tlačítkem si otestujete, jestli EET funguje. Pokud se objeví nějaká závada, aplikace vám napíše důvod nefunkčnosti.


iDoklad

Záložka slouží ke spárování s fakturační službou iDoklad.

PIN – Na stránkách iDokladu si vygenerujte dočasný kód pro spárování a do tohoto pole ho přepíšete.

Spárovat/odpárovat – Zde zvolíte akci, kterou chcete provést.

Odesílat účtenky – Pokud zapnete volbu, účtenky vystavené v Profi Účtence se automaticky přenesou do iDokladu.

Odeslat historické účtenky – Pomocí tohoto tlačítka odešlete do iDokladu účtenky, které jste vystavili ještě před synchronizací aplikací.

Odeslat nepřenesené – Tlačítko slouží k odeslání účtenek do iDokladu v případě, že během prodeje vypadl internet.

CENTRUM NÁPOVĚDY