Připojení periferií

Centrum nápovědy Profi Účtenky

Profi Účtenka | Centrum nápovědy | Připojení periferií

Čtečka čárových kódů

Máte čtečku čárových kódů s emulací klávesnice nebo mobil s foťákem? Vytvořte si v ceníku položky s EAN kódy, které pomocí čtečky nebo kamery jednoduše naskenujete.


Platební terminál

Profi Účtenka nepodporuje přímé spojení s platebním terminálem, ale nabízí možnost nepřímého propojení. Ta funguje následujícím způsobem:
1. Namarkujte nákup.
2. Stisknete zelené tlačítko Platby.
3. Do platebního terminálu ručně opíšete částku z Profi Účtenky.
4. Zákazník na terminálu zaplatí kartou.
5. V Profi Účtence vyberte u rozpracovaného účtu typ platidla “Karta”.
6. Objeví se okno pro zadání RRN kódu. Díky kódu se spárují účtenky z platebního terminálu a z Profi Účtenky.
7. Pokud potřebujete mít platby z terminálu spárované, opište RRN kód, který vidíte na terminálu, do okna v Profi Účtence. V opačném případě stiskněte tlačítko Zrušit.

RRN kód

Je jedinečný identifikátor (referenční číslo), který se vytváří u platby kreditní kartou. Kód slouží pro spárování s dokladem. Používání párovacího kódu není povinné.


Připojení pokladní zásuvky

Profi učenka si poradí i s pokladní zásuvkou. Stačí v nastavení na záložce „zařízení“ zatrhnout přepínač „otevírat pokladní zásuvku“. Pokud máte podporované příslušenství, zapojte pokladní zásuvku do tiskárny, po vytisknutí účtenky se zásuvka otevře.


Tiskárna

Po každé transakci, která spadá do EET, máte povinnost zákazníkovi vystavit účtenku. Podívejte se, jak tuto povinnost vyřešíte s aplikací Profi Účtenka. Na jeden řádek účtenky umí aplikace vytisknout 32 až 64 znaků. Je tedy jen na vás, jakou tiskárnu si zvolíte.

Přehled ověřených tiskáren, které komunikují s Profi Účtenkou

Bluetooth Wi-Fi USB
Android 4.4 a vyšší
Windows 10 Mobile
Cashino PTP-II/BT
Epson TM-P20
Elcom RPP 02 BU
Bixolon SPP-R200IIBK
OKPRINT 300
Windows 10 Cashino PTP-II/BT
Epson TM-P20
OKPRINT 300 OKPRINT 300
OKPRINT 058
iOS 10 a vyšší Cashino PTP-II/BT24
Epson TM-P20
OKPRINT 300

K Profi Účtence můžete připojit i další tiskárny, které podporují standard ESC/P . Vzhledem k rozsáhlému sortimentu tiskáren na trhu nejsme schopni garantovat bezchybnou funkčnost jiných než ověřených tiskáren.


Tiskárny, které s Profi Účtenkou spolupracují,
najdete na našem e-shopu.


Připojení bluetooth tiskárny (nastavení také pro ProfiPAD)

Otevřete si Nastavení vašeho zařízení a vyberte nabídku Bluetooth. Bluetooth zapněte a v seznamu Dostupná zařízení vyberte tiskárnu (InnerPrinter u ProfiPADu). Tím tiskárnu propojíte s pokladnou.

Jak propojit Profi Účtenku s bluetooth tiskárnou

1. Přejděte na záložku Zařízení.
2. Klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu a vyberte možnost Bluetooth.
3. Ze seznamu vyberte a klikněte na název tiskárny, například PTP-II.
4. Úspěšně jste propojili Profi Účtenku s Bluetooth tiskárnou.


Připojení USB a LAN tiskárny (pouze Windows)

Zjednodušili jsme propojení Profi Účtenky s USB tiskárnou. Nejdřív si tedy ukážeme, jak správně nastavit tiskový server a poté, jak Profi Účtenku spárovat s tiskárnou.

Jak si nastavit tiskový server

1. Propojte tiskárnu s počítačem USB kabelem.

2. Stáhněte si ovladač. (Verze 7 – podpora tiskáren sériově emulovaných, aktualizováno 15:30 3.3.2017)
3. Po jeho stažení rozbalte archiv.

složka

4. Klikněte na UsbPrintServer.exe pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Spustit jako správce.
5. V rozbalovacím seznamu už nenajdete veškerá zařízení s podporou USB, ale pouze ta, která podporují tisk.
6. V této fázi se všechny připojené tiskárny zobrazí jako Podpora tisku přes sběrnici USB.

usb

7. Vyplňte pole Port tiskového serveru, do kterého napíšete např. 9100, 9101 apod.
8. Klikněte na tlačítko Spustit tiskový server.
9. Tiskový server je potřeba spustit pouze jednou, poté se automaticky spustí vždy se startem počítače.
10. Pro kontrolu, jestli USB tiskový server funguje, přejděte do nabídky Start.
11. Vyhledejte služby.
12. V otevřeném okně vyhledejte položku UsbPrintServerService a zkontrolujte její stav.
13. Pokud je vše v pořádku, v kolonce Stav uvidíte “Spuštěno”.

slkuž

Jak propojit Profi Účtenku s USB tiskárnou

1. Přejděte na záložku Zařízení.
2. Klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu a vyberte možnost wi-fi (i když je tiskárna propojená přes USB, je nutné ji virtuálně převést na síťovou).
3. Do políčka uveďte název tiskárny, například OK Print 058K.
4. Vyplňte lokální IP adresu (pokud ji neznáte, uveďte “127.0.0.1”) a port, který jste zvolili v tiskovém serveru např. 9101.

imgo

6. Klikněte na tlačítko Přidat.
7. Úspěšně jste propojili Profi Účtenku s USB tiskárnou.


Připojení Wi-Fi tiskárny (OK Print 300)

Je spolehlivá a úsporná. Proto patří tiskárna OKPRINT 300 wi-fi/USB k nejoblíbenějším na trhu a řada z vás ji používá.
Z našeho návodu zjistíte, jak ji přes wi-fi propojit s Profi Účtenkou.

Otestování tiskárny

1. Vypněte tiskárnu a zmáčkněte tlačítko Feed na levém boku přístroje. Tlačítko stále držte stisknuté a zároveň zapněte tiskárnu.
2. Na levém boku se rozsvítí kontrolky. Po prvním zhasnutí pusťte tlačítko Feed.
3. Nyní se vytiskne první část self testu, která vás informuje o nastavení tiskárny.
4. Po přibližně 30 vteřinách se vytiskne druhá část self testu s informacemi o síťovém nastavení.

Nastavení tiskárny

1. Na zařízení, na kterém používáte Profi Účtenku (chytrý telefon, tablet, notebook), si vyhledejte dostupné internetové sítě.
2. Připojte se k SSID AP – printer.
3. Nyní tiskárnu nakonfigurujte přes webovou administraci.
4. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku napište IP adresu z druhé části vytištěného self testu – “192.168.0.1”.
5. Přihlašovací jméno je automaticky nastaveno na “admin”, heslo je také “admin”.
6. Stránku, která se vám zobrazí, si přepněte do angličtiny pomocí tlačítka English v pravém horním rohu.
7. Pak přepněte AP mode do STA mode a uložte tlačítkem Apply.

STAmode

8. V levém menu přejděte do STA Interface Setting.

STAinterface

9. V řádku AP’s SSID klikněte na tlačítko Search a zobrazí se vám seznam dostupných internetových sítí.
10. Vyberte požadovanou síť a potvrďte.
11. Zobrazí se vám žádost o zadání hesla ke zvolené wi-fi. To uveďte do řádku Pass Phrase a potvrďte tlačítkem Apply.
12. V posledním kroku nastavení si zvolte, jestli chcete používat dynamickou nebo statickou IP adresu.
13. Doporučujeme zvolit dynamickou IP adresu. Váš DHCP server, který je nastavený na routeru, tiskárně sám IP adresu přidělí. Stačí vybrat možnost DHCP.

WANconnect

14. Pokud nepoužíváte DHCP server v lokální síti, můžete IP adresu nastavit manuálně.
15. Volbu potvrďte tlačítkem Apply.
16. V levém menu přejděte do záložky Device Management a klikněte na tlačítko Reboot/Restart. Následně tiskárnu vypněte hlavním vypínačem.

Ověření správného nastavení

1. Po úspěšném nastavení tiskárny znovu vytiskněte self test podle postupu, který jsme uvedli na začátku návodu.
2. Počkejte si na druhou část self testu, která obsahuje síťové informace.
3. Z nich vyčtete, zda SSID (identifikátor wi-fi sítě), ke kterému je tiskárna připojená, je vámi zvolený router (AP).
4. Tiskárna při testu vytiskne i informaci o přidělené nebo ručně nastavené IP adrese a portu, který má automaticky hodnotu 9100.

Propojení s Profi Účtenkou

1. Připojte se zařízením, kde máte Profi Účtenku k vaší Wi-Fi (nikoli AP-printer).
2. V Profi Účtence přejděte do Nastavení.
3. Přidejte tiskárnu a vyberte připojení pomocí wi-fi.
4. Uveďte název tiskárny, IP adresu, kterou jí přidělil router (zjistíte ji z druhé části self testu) a port, který je automaticky nastavený na hodnotu 9100.
5. Po potvrzení jste tiskárnu OK PRINT 300 wi-fi úspěšně spárovali s Profi Účtenkou.

DALŠÍ OBLASTI NÁPOVĚDY

Řešení potíží

V případě, že vám Profi Účtenka píše chybovou hlášku „Chyba při připojování k tiskárně“
aa

Spusťte příkazový řádek jako Administrátor (přes pravé tlačítko a možnost „Spustit jako správce“) a do konzoly poté vložte následující příkaz:

CheckNetIsolation.exe LoopbackExempt -a -p=S-1-15-2-3704749111-3659277141-1453777083-4157357009-2376720112-2193364102-1592817420

Výstřižek

a potvrďte klávesou ENTER. Po dalším spuštění aplikace by se měla tiskárna připojit.

Pokud je síť špatně nastavená, tiskárnu resetujte. Sundejte z ní ve spodní části kryt a uvidíte konfigurační switche. Osmým portem resetujete tiskárnu. Víc informací najdete v první části vytištěného self testu. V něm je popsáno, co jednotlivé switche znamenají a v jaké pozici jsou aktivní.

Zkuste změnit síťový profil Vašeho připojení k internetu na „Veřejný“, postup naleznete zde.

Některé verze systému iOS nemusí v nastavení bluetooth pro spárování zařízení tiskárnu najít.
Přejděte tedy rovnou do nastavení Profi Účtenky a na záložce „Zařízení“ zvolte možnost „Přidat tiskárnu“, vyberte typ připojení „Bluetooth“ a v seznamu zařízení pro přidání by již měla být tiskárna vidět pod označením PTP-II.

Otevřete si nastavení Profi Účtenky a na záložce Zařízení zkontrolujte počet znaků na řádek. Právě v něm bývá někdy problém. V případě tiskárny s šířkou papíru 57 mm si nastavte 32 znaků a font A. Pokud chcete používat font B, zvolte 42 znaků.

Dále můžete vypnout tisk „QR kódu“ a „Epson QR kódu“.