Prodej

Centrum nápovědy Profi Účtenky

Jak prodávat

Klávesy s tmavě modrou barvou slouží pro rychlý prodej oblíbených položek. Uložíte si na ně až 10 druhů zboží. Stačí kliknout na prázdné tlačítko označené symbolem + a přidat zvolenou položku.

Šedé klávesy s čísly slouží k manuálnímu zadávání ceny nebo množství. Pokud chcete namarkovat například 5 kusů, stiskněte “5”, pak tlačítko “x” a zvolte vybranou položku. Při zadávání váhy postupujte stejným způsobem. Jestli prodáváte třeba 0,250 kg sýra, zadejte “0,250”, pak ”x” a nakonec vyberte typ sýra.

Tlačítkem ZRUŠIT smažete aktuálně zadaná čísla na klávesnici.

Jestli jste dokončili markování nákupu, stiskněte zelené tlačítko PLATBY. V záhlaví aplikace se změní režim na “Platby”. Dál potom vyberete, jakým způsobem bude zákazník platit.


Rychlé klávesy

Na hlavní obrazovce máte místo až na 10 kláves pro rychlý prodej. To znamená, že pokud často prodáváte například rohlíky, můžete si tuto položku připnout rovnou na hlavní obrazovku. Rohlíky potom nemusíte hledat v ceníku, ale máte je hned vedle numerické klávesnice.

Abyste si nejčastěji prodávané zboží připnuli na obrazovku, stačí kliknout na modrou klávesu se symbolem „+“ a vybrat položky ze seznamu. Pokud se rozhodnete rohlíky z rychlých kláves smazat nebo je nahradit jiným zbožím, podržte chvíli klávesu s rohlíky. Otevře se vám seznam ceníkových položek, kde vyberete jiné zboží nebo pomocí tlačítka „Smazat“ položku z rychlých kláves odeberete.

TIP

Při vybírání položek na rychlé klávesy můžete mezi položkami vyhledávat.
Když chcete na hlavní obrazovku přidat celou složku, např. pečivo, stačí na složce chvilku podržet prst nebo levé tlačítko myši.


Možnosti platby

Vaši zákazníci mohou platit:
Hotově, kartou, stravenkami nebo kombinací těchto metod.

Platba hotově

Po namarkování nákupu stiskněte zelené tlačítko Platby. V záhlaví aplikace se změní režim na „Platby“. Dále máte 2 možnosti:

1. Zadáte hodnotu přijaté bankovky a Profi Účtenka vám spočítá, kolik máte vrátit.
2. Vše si spočítáte z hlavy, a proto rovnou vyberete typ platidla “hotově” a účet tím uzavřete.

Platba kartou

Profi Účtenka nepodporuje přímé spojení s platebním terminálem, ale nabízí možnost nepřímého propojení. Ta funguje následujícím způsobem:

1. Namarkujte nákup.
2. Stisknete zelené tlačítko Platby.
3. Do platebního terminálu ručně opíšete částku z Profi Účtenky.
4. Zákazník na terminálu zaplatí kartou.
5. V Profi Účtence vyberte u rozpracovaného účtu typ platidla “Karta”.
6. Objeví se okno pro zadání RRN kódu. Díky kódu se spárují účtenky z platebního terminálu a z Profi Účtenky.
7. Pokud potřebujete mít platby z terminálu spárované, opište RRN kód, který vidíte na terminálu, do okna v Profi Účtence. V opačném případě stiskněte tlačítko Zrušit.

RRN kód je jedinečný identifikátor (referenční číslo), který se vytváří u platby kreditní kartou. Kód slouží pro spárování s dokladem. Používání párovacího kódu není povinné.

Platba stravenkami

Když zákazník platí stravenkami, postupujte tímto způsobem:
1. Namarkujte nákup.
2. Stisknete zelené tlačítko Platby a vyberte typ platidla “Stravenka”.
3. Uzavřete účet.
4. V případě, že je hodnota přijatých stravenek nižší než hodnota nákupu, další informace najdete níže v části o kombinovaných platbách.

Kombinovaná platba

Kombinovanou platbu využijete, pokud chce zákazník při placení zkombinovat více platebních metod dohromady.

Příklad: stravenka + hotovost

Zákazník nakoupil za 200 Kč. Platí stravenkou v hodnotě 160 Kč a zbytek doplácí v hotovosti.

Jak postupovat:
1. Přejděte do režimu plateb pomocí zeleného tlačítka Platby.
2. Zadejte částku 160 Kč a potvrďte výběrem platidla “Stravenka”.
3. Zákazníkovi zbývá doplatit 40 Kč v hotovosti.
4. Vyberte možnost “Hotově” a účet se uzavře.

Příklad: karta + hotovost

Zákazník nakoupil za 3 500 Kč, ale na platební kartě má limit 2 000 Kč.

Jak postupovat:
1. Přejděte do režimu plateb pomocí zeleného tlačítka Platby.
2. Zadejte částku 2 000 Kč a potvrďte výběrem platidla “Karta”.
3. Zákazníkovi zbývá doplatit 1 500 Kč v hotovosti.
4. Vyberte možnost “Hotově” a účet se uzavře.


Sleva a Vratka

• V aplikaci je možné zadávat slevu (akce, stávající zákazník atp.). Sleva se zadává v absolutní hodnotě (Kč)

Jak provést slevu
1. Na hlavní obrazovce ve funkčních klávesách (oranžové) stiskněte tlačítko Sleva
2. V dialogovém okně zadejte výši slevy (v Kč), sazbu DPH do které se sleva započítá a poznámku (není povinná)
3. Na účet se přidá sleva (záporná položka), která poníží celkový účet
4. Slevu lze smazat symbolem koše v pravé části obrazovky

Vratka slouží k vrácení zboží (tzv. refundaci) nebo ke stornu chybně vystavené účtenky.

Jak provést vratku:
1. Na hlavní obrazovce ve funkčních klávesách (oranžové) stiskněte tlačítko Vratka.
2. V záhlaví aplikace se změní režim z prodeje na “vratka”.
3. Všechny položky, které přidáte na účet budou se zápornou hodnotou.
4. Pro vrácení účtu pokračujte do režimu plateb.
5. Po uzavření se automaticky režim přepne na prodejní.

TIP

V případě, že potřebujete refundovat účet s více položkami, nemusíte zadávat každou položku zvlášť, můžete provést refundaci celého dokladu. Refundaci provedete v nastavení, pod záložkou “doklady”. Vyberte doklad, který chcete vrátit a stisknete tlačítko Vratka. Doklad se Vám načte se zápornou hodnotou. Pro vrácení účtu pokračujte do režimu plateb.


Zasílání účtenek E-mailem

Toto vylepšení ocení všichni, kdo nepoužívají tiskárnu. Nyní si dopředu v nastavení na kartě „účtenka“ zvolíte, že chcete účtenky odesílat elektronicky jako výchozí akci po uzavření účtu. Po dokončení každého dokladu se vám otevře e-mailový klient, ve kterém jen zvolíte příjemce e-mailu.


Uzávěrka

Uzávěrka je v aplikaci prováděna součtem tržeb za vybrané období. (denní, měsíční, nebo jiné časový interval). Uzávěrku poté předejte Vaší účetní pro zpracování daňového přiznání. Uzávěrku lze vytisknout i kdykoliv zpětně (pro archivaci nebo kontrolu)

Na uzávěrce poté najdete:
• den nebo období, kdy je uzávěrka prováděna
• počet vystavených účtů,
• rozpis sazeb DPH, (pouze u plátců DPH)
• rozpis jednotlivých platidel (hotově, karta, stravenka,)
• detailní rozpis prodaných položek (volba položková uzávěrka)

Jak provést uzávěrku:
1. Přejděte do nastavení, záložka “doklady”
2. Stiskněte tlačítko “Uzávěrka” ve spodní části obrazovky
3. Vyberte časový interval, ve kterém období má být uzávěrka provedena (od/do)
4. vyberte typ akce (tisk, sdílení, atp.) pro vytvoření uzávěrky

Další možností je tisk položkové uzávěrky. Pokud stisknete tlačítko Uzávěrka po položkách, vytisknete si souhrnný doklad za určité období, který obsahuje detailní rozpis prodaných položek. např. 23 x Pivo ………… 550Kč

DALŠÍ OBLASTI NÁPOVĚDY

Řešení potíží

Pokud s Profi Účtenkou pracujete na mobilu a doklady si odesíláte na e-mail, který otevíráte na počítači, mohou se občas objevit komplikace. Pomůže, když si do počítače nainstalujete e-mailového klienta jako například Outlook, Thunderbird atd. Do tohoto programu si pak přidáte svoji běžnou poštovní schránku například na Gmailu nebo Seznamu.

Při odesílání dokladu z Profi Účtenky stisknete tlačítko “Odeslat účtenku přes e-mail” a systém vám nabídne aplikace, pomocí kterých můžete akci dokončit. Zvolíte si svého e-mailového klienta (Outlook atd.) a účtenka se odešle.