Oznámení o změně názvu: Solitea se mění na Seyfor

Vážení zákazníci,

je to již více než 30 let, co se začal psát příběh naší společnosti. V současné době zastřešujeme více než 30 značek, zaměstnáváme více než 1 600 zaměstnanců, dosahujeme obratu přes 3,2 miliard korun ročně a počet našich spokojených zákazníků neustále roste.

A protože rozšiřujeme svou působnost na nové globální trhy, potřebujeme značku, kterou lze používat po celém světě. Proto od 1. prosince 2022 měníme svou identitu: Solitea se stává Seyforem.

Z právního hlediska bude přejmenování provedeno změnou obchodního názvu společnosti na Seyfor, a. s. Rozhodným dnem pro tuto změnu je 1. prosinec 2022. 

Spolu se změnou obchodního jména měníme i logo a identitu značky, což zahrnuje i změnu e-mailových adres. Původní e-mailové adresy zůstávají funkční i nadále.

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje. Veškeré obchodní aprávní vztahy zůstávají v platnosti i po změně obchodního jména. Kromě výše zmíněné změny označování společnosti, pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance.

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, faktury, smlouvy apod.) uváděli po 1. 12. 2022 místo Seyfor, a. s., již označení společnosti Seyfor, a. s., a to bez ohledu na datum zdanitelného plnění. Tj. primárním kritériem pro volbu názvu je datum vystavení dokumentu. 

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici na původních místech a e-mailových adresách.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Martin Cígler
Předseda představenstva