Slevy a refundace

Centrum nápovědy Profi Účtenky

Sleva a Vratka

• V aplikaci je možné zadávat slevu (akce, stávající zákazník atp.). Sleva se zadává v absolutní hodnotě (Kč)

Jak provést slevu
1. Na hlavní obrazovce ve funkčních klávesách (oranžové) stiskněte tlačítko Sleva
2. V dialogovém okně zadejte výši slevy (v Kč), sazbu DPH do které se sleva započítá a poznámku (není povinná)
3. Na účet se přidá sleva (záporná položka), která poníží celkový účet
4. Slevu lze smazat symbolem koše v pravé části obrazovky

Vratka slouží k vrácení zboží (tzv. refundaci) nebo ke stornu chybně vystavené účtenky.

Jak provést vratku:
1. Na hlavní obrazovce ve funkčních klávesách (oranžové) stiskněte tlačítko Vratka.
2. V záhlaví aplikace se změní režim z prodeje na “vratka”.
3. Všechny položky, které přidáte na účet budou se zápornou hodnotou.
4. Pro vrácení účtu pokračujte do režimu plateb.
5. Po uzavření se automaticky režim přepne na prodejní.

TIP

V případě, že potřebujete refundovat účet s více položkami, nemusíte zadávat každou položku zvlášť, můžete provést refundaci celého dokladu. Refundaci provedete v nastavení, pod záložkou “doklady”. Vyberte doklad, který chcete vrátit a stisknete tlačítko Vratka. Doklad se Vám načte se zápornou hodnotou. Pro vrácení účtu pokračujte do režimu plateb.

Nápověda Profi Účtenky

Řešení potíží

Nenašli jste odpověď?