WiFi tiskárna

Centrum nápovědy Profi Účtenky

Připojení WiFi tiskárny

Návod je určen primárně pro tiskárnu OKPRINT 300 wi-fi/USB, a proto se může postup u jiných modelů lišit.

Otestování tiskárny
 1. Vypněte tiskárnu a zmáčkněte tlačítko Feed na levém boku přístroje. Tlačítko stále držte stisknuté a zároveň zapněte tiskárnu.
 2. Na levém boku se rozsvítí kontrolky. Po prvním zhasnutí pusťte tlačítko Feed.
 3. Nyní se vytiskne první část self testu, která vás informuje o nastavení tiskárny.
 4. Po přibližně 30 vteřinách se vytiskne druhá část self testu s informacemi o síťovém nastavení.
Nastavení tiskárny
 1. Na zařízení, na kterém používáte Profi Účtenku (chytrý telefon, tablet, notebook), si vyhledejte dostupné internetové sítě.
 2. Připojte se k SSID AP – printer.
 3. Nyní tiskárnu nakonfigurujte přes webovou administraci.
 4. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku napište IP adresu z druhé části vytištěného self testu – “192.168.0.1”.
 5. Přihlašovací jméno je automaticky nastaveno na “admin”, heslo je také “admin”.
 6. Stránku, která se vám zobrazí, si přepněte do angličtiny pomocí tlačítka English v pravém horním rohu.
 7. Pak přepněte AP mode do STA mode a uložte tlačítkem Apply.
  STAmode
 8. V levém menu přejděte do STA Interface Setting.
  STAinterface
 9. V řádku AP’s SSID klikněte na tlačítko Search a zobrazí se vám seznam dostupných internetových sítí.
 10. Vyberte požadovanou síť a potvrďte.
 11. Zobrazí se vám žádost o zadání hesla ke zvolené wi-fi. To uveďte do řádku Pass Phrase a potvrďte tlačítkem Apply.
 12. V posledním kroku nastavení si zvolte, jestli chcete používat dynamickou nebo statickou IP adresu.
 13. Doporučujeme zvolit dynamickou IP adresu. Váš DHCP server, který je nastavený na routeru, tiskárně sám IP adresu přidělí. Stačí vybrat možnost DHCP.
  WANconnect
 14. Pokud nepoužíváte DHCP server v lokální síti, můžete IP adresu nastavit manuálně.
 15. Volbu potvrďte tlačítkem Apply.
 16. V levém menu přejděte do záložky Device Management a klikněte na tlačítko Reboot/Restart. Následně tiskárnu vypněte hlavním vypínačem.
Ověření správného nastavení

1. Po úspěšném nastavení tiskárny znovu vytiskněte self test podle postupu, který jsme uvedli na začátku návodu.
2. Počkejte si na druhou část self testu, která obsahuje síťové informace.
3. Z nich vyčtete, zda SSID (identifikátor wi-fi sítě), ke kterému je tiskárna připojená, je vámi zvolený router (AP).
4. Tiskárna při testu vytiskne i informaci o přidělené nebo ručně nastavené IP adrese a portu, který má automaticky hodnotu 9100.

Propojení s Profi Účtenkou

1. Připojte se zařízením, kde máte Profi Účtenku k vaší Wi-Fi (nikoli AP-printer).
2. V Profi Účtence přejděte do Nastavení.
3. Přidejte tiskárnu a vyberte připojení pomocí wi-fi.
4. Uveďte název tiskárny, IP adresu, kterou jí přidělil router (zjistíte ji z druhé části self testu) a port, který je automaticky nastavený na hodnotu 9100.
5. Po potvrzení jste tiskárnu OK PRINT 300 wi-fi úspěšně spárovali s Profi Účtenkou.

Řešení potíží

Pokud je síť špatně nastavená, tiskárnu resetujte. Sundejte z ní ve spodní části kryt a uvidíte konfigurační switche. Osmým portem resetujete tiskárnu. Víc informací najdete v první části vytištěného self testu. V něm je popsáno, co jednotlivé switche znamenají a v jaké pozici jsou aktivní.

Zkuste změnit síťový profil Vašeho připojení k internetu na „Veřejný“, postup naleznete zde.

Řešení potíží

Nápověda Profi Účtenky